0936 149 595

BAO TỬ CÁ CHẼM ( TRẦN )

150,000

Giòn sừn sựn là cảm giác đầu tiên khi ăn miếng bao tử trong miệng. Vị ngon đặc biệt mà không giống bất kỳ món bao tử nào có được.

Danh mục: