0936 149 595

KHOAI LANG CHIÊN

50,000

Đảm bảo nếm thử rồi bạn sẽ phải phát nghiện với món khoai lang chiên vừng vàng giòn trộn mật ong này!

Danh mục: